Gelre Ziekenhuis, Zutphen

Gelre Ziekenhuis, Zutphen

Zutphen heeft vanaf september 2010 een geheel, voor ziekenhuisbouw, nieuw compact en flexibel ziekenhuis met een eigen gezicht. Binnen het korte tijdsbestek van vier jaar tijd is het ontwerp van het Gelre Ziekenhuis gemaakt en wordt het nieuwe complex gebouwd. Uniek is ook dat het Gelre Ziekenhuis het eerste ziekenhuis in Nederland is dat onder de nieuwe wetgeving, Wet Toelating Zorginstellingen (WTZ), zijn gebouw realiseert.

 

‘De directie van de Gelre Ziekenhuizen wilde een nieuw ziekenhuis dat zo snel mogelijk het oude hospitaal zou vervangen’, vertelt architect Paul Numan van Wiegerinck architectuur en stedenbouw. ‘Het bestaande hospitaal heeft namelijk te kampen met asbest, dat niet eenvoudig verwijderd kan worden. Snelle nieuwbouw was de beste oplossing.’

 

De ziekenhuisdirectie koos voor één aanspreekpunt in het ontwerpproces. Royal Haskoning begeleidde het gehele ontwerp- en bouwproces en vulde het team aan met adviseur technische installaties Wiegerinck uit Arnhem. Het bureau heeft veel ervaring in het ontwerpen van ziekenhuizen.

 

Snel en flexibel

 

‘De snelheid is de bepalende factor tijdens het gehele project geweest, aldus Numan. “’In honderd dagen moest er een structuurplan liggen. Meestal staat daar een jaar voor.’ Vanwege de tijdsdruk zijn er in de ontwerpfase andere keuzes gemaakt. Zo is er gekozen voor integraal ontwerpen. ‘Het is uniek dat constructeurs, installatieadviseurs, architecten en de bouwkostenmanager, dus alle adviseurs, in één team zitten en samen aan het ontwerp werken.’ Numan: ‘Het ontwerp is voorgelegd aan alle zorgmanagers, de leidinggevende van de vakgroepen binnen het ziekenhuis. Daardoor is het Gelre ziekenhuis een flexibel gebouw geworden met ruimtes die niet specifiek toegesneden zijn op elke individuele gebruiker.’ De voordelen zijn dat het gebouw toekomstbestendig is en dat het bouwproces sneller verloopt.

 

 

Het multifunctionele gebouw heeft een duidelijke scheiding van functies. De kern van het ziekenhuis is de ‘hotfloor’, een technisch gebouw met specifiek medisch technische functies. Hier bevinden zich de hoogwaardige ziekenhuisvoorzieningen zoals de operatiekamers, de Intensive Care, de radiologie en laboratoria met alle medische apparatuur. Naast de specifieke ‘hotfloor’ staat een universeel en algemeen gebouw met uitwisselbare functies. Daar bevindt zich het verblijfsdeel met de poliklinieken, de verpleegafdelingen en de kantoren. Dit gebouwdeel heeft bij het Gelre ziekenhuis de vorm van een kam. De kamstructuur kan op de kopse kant voorzien worden van extra ingangen. Zo kan het ziekenhuis flexibel met zijn functies omgaan. ‘Als het Gelre ziekenhuis minder ruimte nodig heeft in de toekomst, kan het besluiten (een deel van) het kamgebouw te verhuren of te verkopen aan marktpartijen.’ 

 

De ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Numan: ‘De ‘hotfloor’ voldoet prima aan zijn hoogwaardige functie, maar over vijftien jaar, kan dit specifieke deel met medische apparatuur aan vervanging toe zijn.’ De oude hotfloor van zo’n 6500 vierk. meter is demontabel  door de stalen constructie en kan op deze manier verwijderd worden. En er is ruimte naast de huidige ‘hotfloor’ voor een nieuwe.

 

Typologie bepaalt identiteit

 

De toepassing van veel glas geeft de ‘hotfloor’ een zakelijke en technische uitstraling. Op het grijsblauw getinte glas is een abstracte print van uitvergrote bloedcellen aangebracht. Numan: “De print op het glas fungeert als vitrage en geeft de Intensive Care, de operatiekamers en de spoedeisende hulp privacy. Van buiten kun je niet naar binnen kijken, maar van binnen wel naar buiten. Het ‘kamgedeelte’ heeft een warmere uitstraling met steen en hout, omdat dit gebouwdeel meer een verblijfsfunctie heeft.’ De bouwmassa manifesteert zich aan de entreezijde met vijf bouwlagen en wordt lager in de richting van de woonwijk. Bezoekers kunnen parkeren onder het entreedek en de ‘hotfloor’. De entree is opgetild naar de eerste verdieping. Numan: ‘Door de nieuwe typologie heeft het flexibele gebouw een duidelijke eigen identiteit.

 

Eigen vastgoedbeheer

 

Het compacte en flexibele gebouw is ook een gevolg van de nieuwe Wet Toelating Zorginstellingen. Deze wet is 1 januari 2009 ingegaan. Een van de gevolgen is dat een ziekenhuis of zorginstelling zelf het vastgoedbeheer geheel in handen heeft. Tot die tijd was het bijvoorbeeld nog gebruikelijk om de financiering te toetsen aan het College bouw ziekenhuizen, een zelfstandig bestuursorgaan dat zich bezighoudt met de huisvesting van onder meer ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Het Gelre ziekenhuis was het eerste ziekenhuis dat niet meer naar het Bouwcollege ging voor de toetsing van de financiering. Het hospitaal maakte een businessplan voor de komende jaren en ging zelf naar de bank voor de financiering. Numan: ‘Dit project is innovatief doordat het Gelre ziekenhuis met deze nieuwbouw rekening heeft gehouden dat het zelf verantwoordelijk zal zijn voor het beheer en de exploitatie.’

Projectgegevens

Architect:   Wiegerinck Architecten
Architect:   Royal Haskoning
Aannemer:   Trebbe Bouw, Enschede
Aannemer:   Dura Vermeer
E + W-installatie:   Unica Zwolle
Liften:   Kone BV
Metaal:   Hutten Metaal
Staalkonstruktie:   Nederveen
Betonbedrijf:   Veluwe Beton
Deuren:   Novoferm
Toelev. Gevelsystemen:   Alkondor
Betonbedrijf:   Veluwe Beton

Bouwgegevens

Er zijn geen bouwgegevens bekend...
 
Hercuton