Woningbouw Opbuuren Dorp, Maarssen

Woningbouw Opbuuren Dorp, Maarssen

“Op Buuren” luidt de mooie naam en het ligt in de gemeente Maarssen ook al zal haast niemand het op de kaart vinden. Hier, op de plaats van een voormalige kininefabriek van DSM, verrijst een heel nieuw dorp. Maar de architectuur van de woningen, door een zevental vooraanstaande architectenbureaus ontworpen, doet dat niet vermoeden. De vormgeving is niet in de eerste plaats 21e eeuws. Gevels, daken en materialen wekken eerder de indruk dat het dorp er al minstens tweehonderd jaar ligt, door het toepassen van de verschillende stijlelementen en kenmerken van de Vechtse dorpen. Behoud door ontwikkeling vanuit de Belvedèregedachte is het motto.

 

Projectdirecteur Anton Kustner van Wessels Zeist coördineert het werk van een aantal werkmaatschappijen van VolkerWessels bij de bouw van het nieuwe dorp dat bestaat uit drie wijken. “We hebben Op Buuren Dorp, Op Buuren Buiten en Op Buuren Park”, legt Kustner uit. “De kern van het geheel is Op Buuren Dorp, waar ook een plein komt met een paar winkels en restaurant. De beide andere buurten zijn meer landelijk. Ze bieden wat meer groen en water dan het dorp zelf. In totaal gaat het om 550 woningen.” De woningen in Op Buuren zijn van uiteenlopende aard. Er zijn grondgeboden villa’s op vrije percelen maar ook appartementen. “En alles wat je daar tussenin kunt bedenken.”

 

Beeldregie

 

Kustner laat zien dat vooral het beeldkwaliteitsplan veel voorbereiding nodig heeft gehad. “Er is eerst een inventarisatie gemaakt van stijlen en vormen zoals die voorkomen bij de architectuur langs de Vecht”, zegt hij. Met dat overzicht bij de hand, is er een beeldregieplan gemaakt voor alle drie de buurten. Elke buurt vraagt weer om een heel eigen benadering. Belangrijk is dat het niet gaat om “retrobouw” maar om heel authentieke bouw van stijlen uit het verleden. Het gaat niet uitsluitend om het beeld maar ook om de woning zoals die werkelijk is.” Als voorbeeld laat hij een appartementencomplex zien waarvan één deel voor het oog drie bouwlagen heeft en het andere deel twee. “Dat klopt ook met de werkelijkheid. De bouwlagen in het ene deel zijn veel hoger dan in het andere. “In sommige gevallen zijn de woonruimte wel vier tot vijf meter hoog. Dat sluit aan bij de werkelijkheid van de bouw in het verleden. “Het gaat niet om het historische beeld maar ook om de authenticiteit”, zegt Kustner. “Zo is er geen appartement gelijk aan het andere en dat is van buitenaf meestal nog te zien ook. Daardoor ontstaat een project waarin heel veel mensen hun droomwoning kunnen vinden.”

 

Variatie

 

Het is ook prettig dat het parkeren grotendeels ondergronds gebeurt of op afgesloten hofjes. De passant krijgt daardoor weinig auto’s in beeld. Karakteristiek is ook het gebruik van gevarieerde materialen en technieken. Er zijn gemetselde gevels, geschilderde en gestuukte. Dat alles wordt gesteund door een kalkzandsteen skelet en breedplaatvloeren. “Heel bijzondere materialen zijn er niet gebruikt al hebben we wel monumentale betonnen lateien gebruikt. Heel eigentijds is weer de toepassing van zelfregulerende ventilatieroosters die uit het zicht zijn gedetailleerd. “Het historische beeld gaat hand in hand met modern comfort en techniek.” Kustner is uitermate trots op het bijzonder project dat in 2013 helemaal klaar moet zijn. “We zijn in 2000 begonnen met de plannen en het is zo mooi dat dit resultaat eruit voortkomt. Het investeren in kwaliteit staat borg voor de continuïteit van het succes van deze ontwikkeling. Het is echt een product van goed overleg tussen Provincie, gemeente en bouwonderneming. Voor het eerst heeft hier een totale bodemsanering plaatsgevonden die uitging van particuliere ondernemers. We hebben de grond verder gereinigd dan de wet voorschrijft. Ook dat is een mooi resultaat.

 

Deelstudie La4Sale

 

Essentieel uitgangspunt bij het ontwikkelen van dorpen is behoud van hun identiteit met eigen kenmerken. Maar wat maakt een dorp tot een dorp, wat maakt een dorp tot een Vechtdorp? La4Sale heeft een deelstudie gemaakt naar die typische kenmerken van de Vechtdorpen. Zij stellen hetzelfde ‘palet’ aan gevelkleur, pandbreedte, hoogte, kappen en type, in een ritmische menging vast. Per dorp ligt de verhouding in de ritmiek net even anders. Deze ritmiek is te lezen als een streepjescode. Elk Vechtdorp heeft een eigen streepjescode, samen vormen ze duidelijk een familie. Het nieuwe Vechtdorp krijgt in hetzelfde Vechtse een eigen ritmische menging en verhouding. Deze streepjescode is sturend voor de architectuur, waarmee het dorp een eigen identiteit ontwikkelt die past in de familie van Vechtdorpen.

Projectgegevens

Architect:   Groos&Co Architecten
Aannemer:   Volker Bouw Maatschappij
E + W-installatie:   Van Dam groep
S-installatie:   Van Dam groep
Tegelwerk:   Mutsaars
Vloeren:   Van vliet afbouw
Metaal:   Barendsen Vorden
Bekisting:   Peri
Toelev. Constr. onderdelen:   De Mar houtconstrukties
Toelev.Bouwsyst.:   Vandersanden

Bouwgegevens

Er zijn geen bouwgegevens bekend...
 
Hercuton