Betonprijs 2011 N201 Omlegging Aalsmeer-Uithoorn

Betonprijs 2011 N201 Omlegging Aalsmeer-Uithoorn
N201 omlegging Aalsmeer-Uithoorn, winnaar Betonprijs 2011 categorie Uitvoering


N201, wegomlegginmg Aalsmeer-Uithoorn, winaar Betonprijs 2011 categorie Uitvoering

 

Een belangrijk onderdeel van het project N201, de omlegging van de provinciale weg Aalsmeer- Uithoorn, wordt gevormd door het aquaduct onder de Ringvaart. Bij de bouw van dit aquaduct is een gewapende onderwaterbetonvloer toegepast,die ook als definitieve constructie in gebruik blijft. Een belangrijk voordeel van deze toepassing is de combinatie van de tijdelijke en de definitieve vloer, waardoor er feitelijk één betonvloer bespaard wordt. Hierdoor hoefde er minder diep ontgraven te worden en is de opwaartse belasting op de onderwaterbetonvloer minder groot. Toch wordt in de praktijk deze oplossing meestal niet gekozen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het vaak lastig is om de vloer waterdicht te krijgen cq te houden.

 

De jury heeft veel waardering voor de wijze waarop de aannemer deze risico’s heeft beheerst. Er is namelijk veel aandacht besteed aan een zorgvuldige uitwerking. Zo is er bijvoorbeeld een compleet frame onder water aangebracht om de wapeningskorven exact op hun plaats te krijgen. En ook is de wapening volledig in 3D ontworpen zodat de zogenoemde korven optimaal zouden passen. Ondanks de relatief steile hellingen om het onderwaterbeton te storten, is het werk binnen de gestelde toleranties gerealiseerd. Daarnaast heeft de jury waardering voor nog andere uitvoeringsaspecten, waaronder een korte bouwtijd. De jury beschouwt de toepassing op deze schaal van een gewapende onderwaterbetonvloer als grensverleggend in Nederland en om die reden is N201 een terechte winnaar van de Betonprijs 2011.

 


Projectgegevens

Opdrachtgever:   Betonprijs2011
Architect:   Royal Haskoning

Bouwgegevens

Er zijn geen bouwgegevens bekend...
 
Hercuton