De Ommedijk, woonzorgcentrum Leiderdorp

De Ommedijk, woonzorgcentrum Leiderdorp

Een woonzorgcomplex mag je het van architect Ben Schildwacht van SHP Architecten eigenlijk niet noemen maar zeker
is dat senioren en mensen met een zorgbehoefte een plekje hebben gekregen in het hart van Leiderdorp. De bouw is
gerealiseerd door Dura Vermeer Leidschendam

 

Opdrachtgever was de locale woningbouwcorporatie Rijnhart Wonen.
Er was behoefte aan een nieuw, modern woonzorgcentrum waarvoor
een bouwlocatie werd gevonden op de plek van een gedateerd
woonzorgcentrum, een gemeentelijke bibliotheek en een theater, vlak bij
een groot winkelcentrum. Het nieuwe complex omvat 124 appartementen
(huur en koop) voor de corporatie, 54 zorgappartementen waarvan 4
groepswoningen voor Activite en 12 zorgwoningen voor Gemiva SVG.
Daarnaast is o.a. er een restaurant voor de bewoners maar ook een
Grand Café, waar ook passanten kunnen komen en een aantal 1e
lijnsvoorzieningen als een apotheek, huisartsenpraktijk en een praktijk
voor fysiotherapie.


Het hele complex is gebouwd in een soort slakkenhuisvorige plattegrond
die vanaf de hoofdweg helemaal naar achteren om een centrale tuin

draait en uiteindelijk weer bij de hoofdweg wordt beëindigd door een
woontoren waarin zich de koopwoningen bevinden. ‘De woningen zijn
allemaal geschikt voor bewoning door senioren maar zijn in principe ook
voor jongeren geschikt, laat architect Ben Schildwacht weten. Voor een
plaats als Leiderdorp is dit project qua omvang en ambitie uniek,’ vindt
hij. Aantrekkelijk is ook dat het project met een gerichtheid op ouderen zo
dicht bij de winkelvoorzieningen en het park is gesitueerd.

 

Massaliteit voorkomen
‘We hebben veel energie gestoken in de vormgeving van de bouwvolumes
en de architectuur om te voorkomen dat het omvangrijke bouwprogramma
een te massale uitstraling zou krijgen. De eenheid hebben we verkregen
door o.a. overal dezelfde soort baksteen met spekbanden te gebruiken
en er zijn verschillen aangebracht in vormgeving van de gevels. Zo

hebben we verschillende typen ramen en balkons voor zorg- en voor
seniorenwoningen.’ Het aanzicht van het complex wordt nog versterkt
door een rondlopende gracht die eindigt in een grote vijver in de centrale
tuin waardoor de helft van het complex letterlijk in het water staat. De
landschapsarchitect Hager Huijgens heeft de openbare binnenhof en
buitentuin met vijver overtuigend vormgegeven.


Terugdringen van kosten
Volgens bedrijfsleider Wilfred Lansbergen van Dura Vermeer Bouw
Leidschendam BV waren de aanvankelijke ambities wel wat hoog in
vergelijking met het beschikbare budget. ‘Wij hebben onder andere
in het bouwteam goed kunnen tonen wat onze meerwaarde was bij
het terugdringen van de kosten. Zo was men aanvankelijk van plan
overspanningen te maken met breedplaatvloeren van wel 10 meter. Wij
hebben gepleit voor tunnelbouw en HSB gevelkozijnen met bijpassende
beukmaten en detailleringen met behoud van de klantwens. Dat scheelde
aanzienlijk in de doorlooptijd en in de kosten. Dit resulteerde wel in een
herziend DO en een lichte uitloop in de planning.’


Verreweg het belangrijkste element in het hele project waren de
herhaaldelijke bijstellingen en TGV klantwensen in een sterk veranderende
markt. ‘Normaal gesproken zou je daar enorm door uitlopen maar door
de goede organisatie en het uitgebreide brainstormen van tevoren is de
bouw zelf redelijk ongestoord verlopen. We zijn erin geslaagd om alle
betrokken partijen in hetzelfde ritme en tempo mee te laten draaien,
waarbij onze LEAN filosofie wederom zijn positieve inbreng heeft gegeven
om de processen goed op elkaar afgestemd te krijgen. Daardoor sloot

elke bouwactiviteit naadloos op elkaar aan, of het nu om mutaties in
binnenwanden ging of om de inrichting van installaties.’ Dankzij die goede
afstemming van alle partijen op elkaar is het gelukt om de uitloop heel
beperkt te houden, met als resultaat een tevreden klant, de gebruikers,’
zo laat Lansbergen weten.

Projectgegevens

Aannemer:   Dura Vermeer
Architect:   SHP Architecten
Ruwbouw:   Ruwbouw Concept
Installatiemateriaal:   TCL Installatietechniek
Installatiemateriaal:   Alex Jonker Installaties

Bouwgegevens

Er zijn geen bouwgegevens bekend...
 
Hercuton