Het Noorderlicht, Bredeschool Geeren, Breda

Het Noorderlicht, Bredeschool Geeren, Breda
12

Kop Gevels als bindende elementen

 

De Bredeschool Het Noorderlicht moet nieuwe frisheid geven aan deze 60-70 jaren wijk in Breda-Noord. Een wijk die voor ongeveer 70 procent bestaat uit sociale huurwoningen. Het gebouw herbergt niet alleen schoolfuncties, maar is een multifunctioneel gebouw voor de wijk. Een succesvol ontwerp van de architect Tom Vlemingh van Wiegerinck architectuur stedenbouw uit Arnhem , waarin de gevels van de verschillende bouwonderdelen het bindende element vormen. Het complex is gerealiseerd door Bouwbedrijf Boot uit Breda.

 

Naast de basisscholen De Watervlinder en De Samenloop en het huismeesterkantoor van WonenBreburg hebben ook Kober, Surplus-Welzijn, IMW (Instituut voor Maatschappelijk Werk), het consultatiebureau, Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente Breda een plek binnen dit multifunctionele gebouw.

 

Omgang als verbinding

Bij het ontwerp van dit project werkte Wiegerinck samen met Plein 11 Architecten. De school bestaat uit vier bouwdelen, die worden verbonden door een omgang. Deze route ontsluit aan de noord- en zuidzijde de patio en treedt aan de oost- en westzijde nadrukkelijk buiten haar contouren. Het plein loopt door in het gebouw. De centrale hal, die ook wel wordt gezien als de huiskamer van de wijk, vormt de ontmoetingsplek. Deze huiskamer is het bindende element in de wijk en biedt ruimte voor ontmoeting, educatie en sport.

 

Multifunctioneel gebouw

De entree van de brede school vormt niet alleen de toegang tot de centrale hal, maar tevens ook tot de twee basisscholen. Deze scholen liggen in de noordvleugel. Het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de tienerruimten bevinden zich in de westvleugel. Deze heeft een verbinding met de patio en met het groengebied. De zuidvleugel bevat een aantal zorgfuncties, kantoren en techniek. Deze vleugel vormt een ingetogen schakel tussen de drukke ontsluitingsweg en het gebouw. De afwijkende materialisatie en de hoogte van de gymzaal benadrukken de bijzondere functie van dit deel van het gebouw en maken het duidelijk zichtbaar vanaf het plein.

 

Gevels als bindende elementen

De gevels vormen het bindende element tussen de verschillende bouwdelen. Gemetselde penanten in een licht gele steen geven de structuur van de gevel weer. Schuine gevelelementen zijn tussen de gemetselde delen geplaatst. Door gebruik te maken van verschillende kleuren zorgen zij voor een gevarieerd gevelbeeld. De variaties in de openheid en de horizontale en verticale oriëntatie vertalen geven de verschillende functies van het gebouw weer. Tom Vlemingh: ‘We hebben de expressie vooral gezocht in eenheid. Alle gebouwen hebben hun eigen identiteit, maar vormen door de omloop toch een geheel. Ook hebben we gewerkt met twee verdiepingen, waardoor je over het hele gebouw een onderbouw en een bovenbouw hebt met als centrale middelpunt de patio.’

 

Contrast

Het contrast van de gebouwen wordt gemaakt door de gevelstenen. Formeel zijn het strakke rechte gebouwen, maar de robuuste en verschillende steentypen doorbreken dat beeld. Voor Bouwbedrijf Boot zat de uitdaging niet alleen in het metselwerk, waarbij verschillende metselwerkvormen werden toegepast. Een andere uitdaging vormde de constructie van de verdiept liggende scholen. Gedeeltelijk ondergronds bouwen vraagt toch altijd weer extra aanpassingen en maatregelen.

Bij de opening van het gebouw noemde de Bredase wethouder het een goed gebouw voor zijn leerlingen: ‘Belangrijk is dat het een veilige en stimulerende omgeving is, die de kinderen moet helpen in hun ontwikkeling.’

Projectgegevens

Opdrachtgever:   Gemeente Breda
Vloeren:   Imabo
Terrein:   Imabo
Overig:   Jongeneel
Overig:   Kupan BV
Overig:   Safe
Vloeren:   Schrumpf
Kozijnen:   Smits Gemert
Overig:   Stiho
Overig:   Stiho
Hout:   Stiho
Kalkzandsteen:   Imabo
Overig:   Espero BV
Architect:   wiegerinck
Constructeur:   Advies en Ingenieursbureau Van de Laar
E-installatie:   Elektrotechniek
Metselwerk:   Brabant Metselwerken
Gevelwerk:   De Rooij-Snoeren-Combinatie
Vloeren:   Delta L
Vloeren:   Dycore
Dakdekker:   Nedakon
Beton prefab:   Ossendrechtse Beton Industrie
Overig:   BFG Schroefpalen Nijmegen
Vloeren:   Storax

Bouwgegevens

Er zijn geen bouwgegevens bekend...
 
Hercuton