De Componist, multifunctioneel complex, Groningen

De Componist, multifunctioneel complex, Groningen
123

Herontwikkeling tot cluster van onderwijs, zorg en wonen

 

Rondom een oude gymnastiekzaal is in opdracht van woningcorporatie Lefier het multifunctionele complex De Componist gebouwd, waarin naast appartementen en zorg-wonen ook een school, kinderopvang en een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking zijn ondergebracht. Het naastgelegen pand met zorg-wonen van Novo is geïntegreerd en gerenoveerd. Een fors bouwcluster aan volume en massa is gerealiseerd door bouwbedrijf Dijkstra Draisma, naar een alzijdig ontwerp van Skets architectuurstudio.

 

In het kader van het in 2004 gelanceerde project ‘Intense Stad’ is het initiatief genomen om een aantal locaties te herontwikkelen, te intensiveren en te transformeren, met als uitgangspunt combinaties en stapeling van functies. Door de Groningse Schoolvereniging (GSV), Stichting NOVO en de toenmalige Woningcorporatie IN (opgegaan in Lefier) is medio 2007 een convenant gesloten om de functies van de drie grondeigenaren te verenigen in een complex dat visueel één geheel vormt en waarbij het gymlokaal behouden blijft door het in te passen in de plannen. Het parkeren op eigen terrein is mogelijk gemaakt door een ondergrondse parkeergarage. De ontwikkeling van de locatie Chopinlaan is een uitvloeisel van deze nota die volgens de gemeente binnen die doelstelling past.

 

Dertig huurappartementen zijn voor zorg-woonaanbieder NOVO, waarmee invulling wordt gegeven aan het stedelijk beleid ten aanzien van Zorgen voor Morgen. De 32 koop- en huurappartementen zijn met name bestemd voor de huidige bewoners van de wijk Helpman, waarmee doorstromingsmogelijkheden worden geboden naar een nieuwbouwappartement.

 

Bouwkundig

Omdat de locatie prominent in de wijk is gelegen, was de opdracht om een alzijdig bouwvolume te ontwerpen, zonder achterkanten. Het ontwerp van Skets kent twee nieuwe bouwvolumes. Aan de Sweelincklaan een bouwvolume met zes bouwlagen en  boven de ondergrondse parkeerkelder en aan de Chopinlaan met de woon-zorgappartementen een bouwmassa van vier bouwlagen.

Het accent van het complex wordt gelegd aan de Sweelincklaan. De architect heeft de bestaande gymzaal aan beide volumes gekoppeld en markeert daarmee in feite de plek van de verspringende volumes. Zowel de gymzaal als de bestaande bebouwing bestaan uit één bouwlaag. Ze zijn in het plan als een plint opgenomen. De onderlinge gebouwen in deze plint, waarin de combinatie van school, kinderopvang en dagbesteding van gehandicapten gesitueerd zijn, worden door middel van een nieuwe doorgetrokken wand visueel gekoppeld. Deze wand is op een aantal plaatsen geopend om een doorzicht te geven naar de binnen gelegen open groene ruimtes. Het buitenterrein is ingericht voor gecombineerd gebruik van spelen, park en ‘kort’ parkeren.

 

Houten plint

Door de plint in hout uit te voeren en de bovenlagen in metselwerk met horizontale accenten ontstaat er een horizontale geleding die de omgeving verbijzondert en verrijkt. Een sterke horizontale geleding geeft een positief stedenbouwkundige impuls aan deze naoorlogse wijk. De buitengevel is opgetrokken uit donkere gevelstenen met daartussen witte aluminium banden. De plint is opgetrokken uit hout. Heerke Osinga, projectleider bij hoofdaannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma: ‘De houten plint maakt het tot een mooi geheel. Verder hebben we een stoer, robuust maar mooi gebouw neergezet.’

 

Haalbaarheid door samenwerking

Elly Lehkamp, projectleider, en ontwikkelaar André de Vries, beiden van Lefier: ‘Dit project hebben wij financieel haalbaar kunnen maken door de samenwerking van diverse partijen. De wens van GSV was om nieuw te bouwen en kwam voort uit de behoefte aan meer ruimte. Bij NOVO was een verandering in het zorgpakket de aanleiding om nieuw te bouwen. Zij hebben nu 30 nieuwe zorgwoningen gerealiseerd met op de begane grond  zorgfaciliteiten.’ Lehkamp: ‘Het is goed te zien dat het de architect is gelukt om al die verschillende functies te bundelen in één gebouw. Met als meerwaarde dat diverse ruimten, zoals die voor de naschoolse opvang, multifunctioneel zijn te gebruiken.’ Daarnaast constateert Lehkamp dat de organisaties nu ook samenwerken in de activiteitenprogrammering en dat is goed voor de leefbaarheid in de wijk. ‘De bouw is heel goed verlopen en wij zijn tevreden over de samenwerking tussen alle partijen. Het viel me wel op dat alle partijen die bij het project waren betrokken, ook oog hadden voor het werk van anderen.’

 

Met de ontwikkeling van De Componist heeft er een forse uitbreiding plaatsgevonden ten aanzien van oppervlakte en bouwmassa in de naoorlogse wijk Helpman. De Componist is oktober 2012 opgeleverd.

 

Elly Lehkamp: ‘Financieel haalbaar door samenwerking’

Heerke Osinga: ‘Een stoer, robuust maar mooi gebouw’

Projectgegevens

Opdrachtgever:   Lefier Groningen
Architect:   Skets
Constructeur:   Grontmij
Advies en Ingenieursbureau:   bureau 1232
Aannemer:   Dijkstra Draisma
Gevel:   De Gevelbouwgroep
Staalwerk:   Visser Konstruktie
Grond:   WMR Rinsumageest BV
Funderingsmateriaal:   Kuipers Funderingtechnieken BV
Beton:   BSA Vloeren BV
Staalkonstructie:   Visser Konstruktie
Hout:   B&J Houtbewerking
Kozijnen:   Regts
Deuren:   Van Vuuren
E + W-installatie:   Feenstra installaties
Dakdekker:   Oranjedak Noord BV
Gevelwerk:   Klunder Tappel
Schilder:   Nutma
Inrichting:   Bribus
Inrichting:   BBK
Vloeren:   NVB Vermeulen Bouwstoffen Leeuwarden
Liften:   Otis
Hang en sluitwerk:   Raadsma
Stucadoor:   Afbouw Perdok
Gevelprodukten:   Klunder Professioneel
Tegelwerk:   Tegelzetbedrijf Smit
Terrein:   DJ Hekwerk & Toegangscontrole
Overig:   Sijperda Verhuur
Materialen:   BouwCenter Meijer
Zonwering:   Schellekens & Schellekens

Bouwgegevens

Er zijn geen bouwgegevens bekend...
 
Hercuton