Medisch Centrum Leeuwarden

Medisch Centrum Leeuwarden

Werken in bouwdelen bij MCL doeltreffende keus

 

De rigoreuze verbouw van en nieuwbouw bij het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is klaar. In mei dit jaar werd de allerlaatste fase afgesloten, nadat de oplevering van het ziekenhuis een jaar eerder plaatsvond en vervolgens de bouwdelen van het facilitair centrum zijn afgerond.  Het totale project, dat opgesplitst is geweest in negen bouwdelen, kende een aanneemsom voor alleen al de bouw van maar liefst 45 miljoen euro. Gaandeweg het proces zijn er mede door nieuwe ontwikkelingen in de zorg, zoals de komst van een unieke hartcatherisatiekamer met een afzonderlijke verpleegafdeling, aanvullende bouwtechnische maatregelen uitgevoerd. Dit extra werk omvatte in totaal een 6 miljoen euro, met als grote voordeel dat MCL aan de modernste eisen van de tijd is aangepast.

De voorkeur voor een ultramodern ziekenhuis heeft ook op het schema voor de ver- en nieuwbouw haar invloed doen gelden. “Bij de bouw van een woning of bedrijfspand volgt een E&W-installateur de planning van de bouwer. Bij een ziekenhuis, met veel techniek in de manshoge kruipruimtes, heeft een installateur van technische voorzieningen nog wel eens een leidende of een sturende rol op het bouwproces. In de kruipruimtes mag niet gelast worden, zodat je bij het storten van een vloer soms een aantal weken moet wachten”, aldus projectleider Jelle Feenstra van Bouwbedrijf Friesland Aannemers (BBF) te Leeuwarden. De betekenis van techniek moet volgens Feenstra dan ook allerminst worden onderschat.

 

Projectopsplitsing

 

Dankzij het opsplitsen in projectmatige bouwdelen, met per bouwdeel een of meer uitvoerders en werkvoorbereiders, is de concentratiebouw niettegenstaande een aantal kleine stagnaties goed verlopen. Achteraf blikt Feenstra met voldoening terug op de opsplitsing en de bedrijfsvisie achter deze keus. “Als projectleider hou je zo een goed overzicht, want je weet exact waarmee iemand bezig is. De werken zijn elk afzonderlijk nauwkeurig begrensd. Dat geldt zowel voor een uitvoerder als voor een onderaannemer, want ook bij de keus voor de laatste hebben we ons laten leiden door de bouwdelen”. Het spreiden van risico’s gold hierbij als een van de velerlei bijkomstige voordelen, terwijl de begrenzing van de werken ook zichtbaar is in de bedrijfsadministratie. Vanwege het voorkomen van doublures op de scheidslijn van twee bouwdelen is, uiteraard vooraf, nauwkeurig aangegeven waar het werk van de ene uitvoerder begon en van zijn collega eindigde.

 

Risicospreiding

 

Als uitvloeisel van de opgesplitste concentratiebouw is verhoudingsgewijs veel werk uitbesteed aan ondernemers uit de Friese regio. “Je zou bijvoorbeeld voor het plaatsen van de binnenwanden kunnen kiezen voor een onderaannemer met veel personeel. Dan spreek je een vaste prijs af. Bij de aanneming per bouwdeel kun je meerdere onderaannemers erbij betrekken, zodat je de prijs kunt actualiseren”, aldus Feenstra. Bijkomend argument is de risico-spreiding, want meer onderaannemers betekent ook meer vakbekwaam personeel dat op uiteenlopende tijden kan worden ingezet. “Als je alle werk uit handen geeft aan een enkel bedrijf moet zo’n onderneming misschien plots veel medewerkers opleiden. In geval je de keus spreidt, heb je standaard te maken met goed opgeleid personeel en dat werkt uiteindelijk ook weer door op de kwaliteit die constant moet zijn”.

 

Logistiek

 

In logistieke zin betekende het project voor BBF een mammoetklus. Op een topdag zijn er ruim 400 man, van uiteenlopende bedrijven, tegelijkertijd aan de slag geweest. Wat dit betreft, is het al verharde parkeerterrein voor de bouwers bij MCL een uitkomst geweest. Bezoekers en personeel kon tijdens de bouw de auto stallen in de nieuwe parkeergarage die als eerste project is uitgevoerd. Scheiding van bezoekers- en bouwverkeer is zoveel mogelijk strak doorgevoerd. Alleen bij werkzaamheden aan de huidige hoofdingang viel niet te ontkomen aan een tijdelijke kruising van de verkeersstromen. Alles overziend is Feenstra tevreden over zowel het eindresultaat als het proces dat hieraan vooraf ging. “BBF heeft laten zien dat het een groot project als dit, de grootste in mijn carrière als projectleider, aan kan. Rigoreus knippen en dus werken met bouwdelen is wel de beste werkmethode geweest”.

Projectgegevens

Opdrachtgever:   MCL
Architect:   Architect aan de Maas
Adviseur:   RTB van Heugten
Constructeur:   Stoel en Partners
Aannemer:   BBF
E- installaties:   Kropman Installatietechniek
W- installaties:   GTI Installatietechniek Noord, Leeuwarden

Bouwgegevens

Er zijn geen bouwgegevens bekend...
 
Hercuton